top of page

PRIVACYVERKLARING

(English translation coming soon)

 

 

BOVE Audrey, natuurlijk persoon, hierna DREYB Studio genoemd

Bohemen 94 bus 101, 9260 Wichelen

BE0798.308.218

RPR: Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde

audrey.bove@hotmail.com

+32472236815

 

DREYB Studio respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk blijft. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons privacybeleid, dan kan u dit laten weten via audrey.bove@hotmail.com .

 

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

DREYB Studio verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de doelen die u hieronder terugvindt. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bijvoorbeeld over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft (vb. bewaarplicht boekhoudkundige documenten).

 

Uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling uit te voeren, hebben we uw naam, e-mailadres, adres, leveringsadres, betaalgegevens, ondernemingsnummer, eventueel foto’s en ook uw telefoonnummer nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop. De wet verplicht ons om de gegevens over uw bestelling gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Fotografie en grafisch ontwerp

Om onze dienstverlening mogelijk te maken en uit te voeren, hebben we uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, foto’s, ondernemingsnummer, betaalgegevens en ook uw telefoonnummer nodig. De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door DREYB Studio nagestreefde doeleinden te bereiken. Uw gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel of als u uw recht op verwijdering geldig hebt uitgeoefend. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen (wachtwoordbeveiliging op onze computers, beperkte toegang).

 

 

 

 

Gepersonaliseerde inhoud

Om u een aangenaam en nuttig websitebezoek te bieden, houden we gegevens bij over uw aankopen en uw surfgedrag op onze website (kijken, klikken, zoeken). Zo kunnen we u advertenties tonen die bij uw persoonlijke interesses passen. Dit gebeurt op basis van cookies en uw IP-adres. Wanneer we hierbij andere partijen inschakelen, zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wil u liever geen persoonlijke advertenties zien? Dan kan u cookies weigeren (zie verder bij ‘cookies’). De bewaartermijn van cookies is beperkt en verschilt per cookie. Voor meer informatie over ons cookiebeleid, verwijzen wij u naar onze cookie policy.

 

Wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een actie of wedstrijd, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Hiermee kunnen we de actie uitvoeren en de winnaar(s) bekendmaken. Hiermee meten wij ook de respons op onze promotieacties. In de wedstrijdvoorwaarden vindt u terug hoelang wij uw gegevens bewaren.

 

Recensies

Wij vinden de meningen van onze bezoekers heel waardevol. Wij plaatsen enkel reviews met uw toestemming. Als u zo’n review wil achterlaten op de website, dan kan u zelf kiezen of uw naam of andere persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere websitebezoekers. U kan ook een pseudoniem gebruiken. Tot slot kan u ook aangeven of wij u mogen contacteren over uw review. Wij hebben het recht om reviews te modereren als zij niet aan onze gebruiksvoorwaarden voldoen. Uw review wordt bewaard totdat u ons vraagt om die te verwijderen.

 

Sociale media

Als u social media gebruikt (vb. Instagram), dan kan u op sommige van onze websitepagina’s inloggen met uw social media account en deze pagina’s delen op uw sociale media (vb. via een ‘like’ of ‘share’ knop). Wij krijgen geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van uw social media platform aandachtig te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens worden gebruikt, hoe en waarom deze gegevens worden gebruikt, en hoe u uw privacy voorkeuren kan aanpassen.

 

Professionele klanten en partners

Ook van onze van professionele klanten en partners houden wij persoonsgegevens bij van de contactpersoon. Wij gaan met deze gegevens even vertrouwelijk om als met andere klantengegevens.

 

Rechtsgronden van de verwerking

DREYB Studio verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (vb. uw bestelling uitvoeren);

  • noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

  • noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

 

Doorgifte aan derden

DREYB Studio verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor:

  • het uitvoeren van uw bestelling;

  • boekhoudkundige redenen;

  • het verzorgen van de websiteomgeving.

 

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen.

 

Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EER

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met leveranciers binnen de Europese Economische Ruimte.

 

Cookies

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken. Voor meer informatie, raadpleeg onze cookie policy.

 

Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage van de persoonsgegeven die wij van u bijhouden en u kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. U kan uw persoonsgegevens ook laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers.

 

U heeft ook het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere partij.

 

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

 

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, volstaat het om te e-mailen naar audrey.bove@hotmail.com . Om misbruik te voorkomen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (evt. met onzichtbaar gemaakte pasfoto).

 

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht om u met uw klacht te wenden tot de Gegevensbeschermingautoriteit
(contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

 

Wijziging privacy statement

DREYB Studio kan haar privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 06/04/2023.

bottom of page